Καλώς ήρθες στο Ανακάλυψε τις Επιχειρηματικές σου Δεξιότητες
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 2: Επιχειρηματική εμπειρία
Επιχειρηματική εμπειρία
Χώρα εμπειρίας
Χώρα εμπειρίας
Χώρα εμπειρίας
10  Άλλη εμπειρία
11  Λεπτομέρειες εμπειρίας
12  Λεπτομέρειες εμπειρίας
13  Λεπτομέρειες εμπειρίας
14  ΒΗΜΑ 3: Εκπαίδευση
15  Εκπαιδευτικό επίπεδο
16  ΒΗΜΑ 4: Βασικές ικανότητες
17  Γλωσσικές δεξιότητες
18  Δεξιότητες ΤΠΕ
19  Δημιουργικότητα
20  Δημιουργικότητα - συνέχεια
21  Επικοινωνία (επιθετικότητα)
22  Επικοινωνία (δυναμικότητα)
23  Επικοινωνία (έλεγχος)
24  Επικοινωνία (χειρισμός)
25  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
course completed

Quiz result


Your score:
You got out of correct.

Opgave Resultat Dit svar Korrekt svar

Congratulations

There are now no more lessons back, and you therefore have completed the course.
You can see your score and possibly. go back to the course and repeat lessons, by clicking here.