Καλώς ήρθες στο Ανακάλυψε τις Επιχειρηματικές σου Δεξιότητες
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 1: Η κλίση προς την επιχειρηματικότητα
ΒΗΜΑ 2: Επιχειρηματική εμπειρία
Επιχειρηματική εμπειρία
Χώρα εμπειρίας
Χώρα εμπειρίας
Χώρα εμπειρίας
10  Άλλη εμπειρία
11  Λεπτομέρειες εμπειρίας
12  Λεπτομέρειες εμπειρίας
13  Λεπτομέρειες εμπειρίας
14  ΒΗΜΑ 3: Εκπαίδευση
15  Εκπαιδευτικό επίπεδο
16  ΒΗΜΑ 4: Βασικές ικανότητες
17  Γλωσσικές δεξιότητες
18  Δεξιότητες ΤΠΕ
19  Δημιουργικότητα
20  Δημιουργικότητα - συνέχεια
21  Επικοινωνία (επιθετικότητα)
22  Επικοινωνία (δυναμικότητα)
23  Επικοινωνία (έλεγχος)
24  Επικοινωνία (χειρισμός)
25  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΑΣ